ลงนามถวายพระพร

๐๓ มีนาคม, ๒๕๕๑

โครงการรวมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด อ.หนองจิก


เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมาท่านณฐพล วิเชียรเพริศได้เป็นประธานมีการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโดยมีกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินในอ.หนองจิกจำนวน 300 คนมาร่วมกล่าวคำปฏิญาน ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด