ลงนามถวายพระพร

๒๐ พฤศจิกายน, ๒๕๕๑

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


๑๙ พฤศจิกายน, ๒๕๕๑

อธิบดีกรมการปกครองตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 อธิบดีกรมการปกครอง ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่และหน่วยกำลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเยี่ยมประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้ตรวจเยี่ยมพลังมวลชนและสมาชิก อส. ในสกัด บก.อส.จว.ปน.และกำลัง ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ อำเภอหนองจิกและตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ชรบ. บ้านท่าด่าน หมู่ 2 ตำบลดอนรัก และตรวจเยี่ยมกำลังพล สมาชิก อส. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จาก 14 กองร้อยฯๆ ละ 10 นาย และได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเกาะหม้อแกง ( อส. 10 นาย ตำรวจ 10 นาย ทหาร 10 นาย ) โดยมีนายอำเภอหนองจิกและนายอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย