ลงนามถวายพระพร

๒๔ กุมภาพันธ์, ๒๕๕๒

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นวันสถาปนาอาสาสมัครรักษาดินแดน เหล่าสมาชิกองอาสารักษาดินแดนกองรัอยอส.อ.หนองจิก ที่ 10ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดปัตตานีจัดขึ้น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการสวนสนามและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กิจกรรมภาคกลางคืน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้บังคับกองร้อยอำเภอหนองจิก ที่10ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรและมอบของขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

รับนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กำหนดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สำหรับอำเภอหนองจิก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ครูใต้และโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับกันอย่างหนาแน่น ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นอย่างมาก