ลงนามถวายพระพร

๑๗ มีนาคม, ๒๕๕๒

จังหวัดเคลื่อนที่


ด้วยจังหวัดแจ้งให้อำเภอกำหนดหมู่บ้านเป้าหมายในท้องที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อจัดทำแผนการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และอำเภอหนองจิกได้แจ้งการออกหน่วยบริการฯดังกล่าวให้จังหวัดทราบ จึงได้กำหนดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2552 ครั้งที่ 5/2552 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อำเภอหนองจิก ได้อำนวยความสะดวกทั้งในการให้บริการและความปลอดภัยในการจัดงานดังกล่าว อำเภอหนองจิกขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือลุล่วงไปด้วยดี

๐๘ มีนาคม, ๒๕๕๒

การแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ประเพณีเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 2

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ประเพณีเทิดไท้ องค์ราชัน ครั้งที่ 2 ณ แม่น้ำปัตตานี ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2552 ทางอำเภอหนองจิกได้มีการส่งแข่งขันเรือยาวไฟเบอร์ 5 ฝีพาย และเรือยอกอง 5 ฝีพาย ซึ่งอำเภอหนองจิกได้รับรางวัลชนะเลิศเรือยาวไฟเบอร์ 5 ฝีพาย และรองชนะเลิศอันดับ 1 เรือยอกอง 5 ฝีพาย ถือเป็นที่น่ายินดียิ่งและขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

อำเภอยิ้ม วาเลนไทน์เดย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักทะเบียนอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ วันแห่งความรัก (วาเลนไทน์เดย์) โดยนายสนั่น พงษ์อักษร นายทะเบียนอำเภอหนองจิก ได้มาคอยอำนวยความสะดวกในการต้อนรับและให้บริการประชาชนด้วยความเป็นกันเอง และเป็นผู้รับจดทะเบียนสมรสให้แก่ประชาชนที่มารับบริการจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง พร้อมกับมีของชำร่วยแจกให้แก่คู่สมรสทุกคู่ด้วย