ลงนามถวายพระพร

๐๓ เมษายน, ๒๕๕๒

เมาลิดินนบี สร้างความสัมพันธ์ชุมชน
นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก ร่วมเป็นเกียรติในงานเมาลิด เมื่อวันที่ 3,9 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางและโรงเรียนบ้านปะกาลือสง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และอบต.เคลื่อนที่ พบพี่น้องประชานนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการอบต.พบพี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เยาวชนต้นกล้านายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันยาเสพติด (ค่ายเยาวชนต้นกล้า) ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี