ลงนามถวายพระพร

๐๓ ธันวาคม, ๒๕๕๒

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช


อำเภอหนองจิกร่วมด้วยศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จำนวน 1.5 ล้านตัว โดยนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ คลองชลประทานฟาร์มตัวอย่าง บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 3 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี