ลงนามถวายพระพร

๐๕ กันยายน, ๒๕๕๓

พระมหากรุณาธิคุณ


นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องที่ - ท้องถิ่น พร้อมด้วยพลังมวลชนชาวอำเภอหนองจิก ร่วมเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในพิธีส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปี่ที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ชายแดนใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี และชาวอำเภอหนองจิกทุกหมู่เหล่า