ลงนามถวายพระพร

๑๗ มิถุนายน, ๒๕๕๒

มหกรรมวัฒนธรรมปัตตานีย้อนยุคสู่สันติสุขแดนใต้
นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมวัฒนธรรมปัตตานีย้อนยุคสู่สันติสุขแดนใต้" ในวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ณ ลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ซึ่งอำเภอหนองจิกได้รับมอบหมายให้จัดขบวนแห่นาคและจัดซุ้มนิทรรศการของอำเภอเพื่อร่วมในงานดังกล่าว