ลงนามถวายพระพร

๑๘ พฤษภาคม, ๒๕๕๒

ขวัญใจการศึกษาเอกชนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ฯพณฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเดินทางมาเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก เป็นแห่งแรก โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำต่างๆ คณะครู นักเรียนในพื้นที่ได้ร่วมต้อนรับกันเป็นอย่างดี ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างมาก

สู่ร่มกาสาวพัสตร์

นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก ร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552 และการบวชศีลจาริณี ในวันที่ 4,25 เมษายน 2552 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันและเป็นการใช้เวลาว่างของคนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นการดำเนินการทางศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

หนองจิกรวมใจรักษาไว้สถาบัน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 น. นายอำเภอหนองจิก หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย"โดยมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กำลังใจสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สำหรับอำเภอหนองจิก ท่านได้มามอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และพบปะตรวจเยี่ยมกล่มพลังมวลชนของอำเภอหนองจิกในวันที่ 4 เมษายน 2552 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่านด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิกขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นอย่างดี