ลงนามถวายพระพร

๐๖ สิงหาคม, ๒๕๕๓

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 อำเภอหนองจิก โดยนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก ภายใต้ชื่อโครงการจังหวัดปัตตานีเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอหนองจิก" โดยมีนายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกหน่วยให้บริการประชาชน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ต่างๆของอำเภอหนองจิก การมอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย และกิจกรรมเด่นอีกหนึ่งกิจกรรมคือการประกวดแพะแฟนซี และแพะพันธ์พื้นเมือง ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวหนองจิกเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดรอยยิ้มของพี่น้องชาวหนองจิกที่มาร่วมงานถ้วนหน้า...