ลงนามถวายพระพร

๒๒ กุมภาพันธ์, ๒๕๕๑

สถานบริการภาครัฐ

วิทยาลัยการญจนภิเษก โทร. 0-7335-7320
โรงพยาบาล/คลินิก/สถานพยาบาล
โรงพยาบาลหนองจิก โทร. 0-7343-7174
สถานีตำรวจภูธร
0-7343-7030
-
สำนักงานที่ดิน
0-7343-7047
สำนักงานสรรพากร
0-7343-7164
สำนักงานป่าไม้
-
สำนักงานสัสดี
-
สำนักงานเกษตร
0-7343-7068
สำนักงานพัฒนาชุมชน
0-7343-7033
สำนักงานสาธารสุขอำเภอ
0-7343-7152
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
0-7343-7186

ไม่มีความคิดเห็น: