ลงนามถวายพระพร

๒๖ มกราคม, ๒๕๕๓

ตาดีการ่วมใจใฝ่สันติ


นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการตาดีการ่วมใจใฝ่สันติ รุ่นที่1/53 เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนตาดีกาคลองนูรีนูรุลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น: