ลงนามถวายพระพร

๒๐ พฤศจิกายน, ๒๕๕๑

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


ไม่มีความคิดเห็น: