ลงนามถวายพระพร

๑๕ ธันวาคม, ๒๕๕๑

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา " 5 ธันวามหาราช " พุทธศักราช 2551
อำเภอหนองจิก ได้จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2551 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น ซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนมาร่วมงานด้วยและในเวลา 19.30 น.ได้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: