ลงนามถวายพระพร

๑๖ ธันวาคม, ๒๕๕๑

พิธีมอบชุดธารน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยอำเภอหนองจิกร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีได้จัดทำพิธีมอบถุงธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จำนวน 420 ชุด ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองจิก

ไม่มีความคิดเห็น: