ลงนามถวายพระพร

๒๔ กุมภาพันธ์, ๒๕๕๒

รับนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กำหนดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สำหรับอำเภอหนองจิก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ครูใต้และโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับกันอย่างหนาแน่น ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น: