ลงนามถวายพระพร

๒๔ กุมภาพันธ์, ๒๕๕๒

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นวันสถาปนาอาสาสมัครรักษาดินแดน เหล่าสมาชิกองอาสารักษาดินแดนกองรัอยอส.อ.หนองจิก ที่ 10ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดปัตตานีจัดขึ้น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการสวนสนามและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กิจกรรมภาคกลางคืน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้บังคับกองร้อยอำเภอหนองจิก ที่10ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรและมอบของขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: