ลงนามถวายพระพร

๐๘ มีนาคม, ๒๕๕๒

การแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ประเพณีเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 2

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ประเพณีเทิดไท้ องค์ราชัน ครั้งที่ 2 ณ แม่น้ำปัตตานี ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2552 ทางอำเภอหนองจิกได้มีการส่งแข่งขันเรือยาวไฟเบอร์ 5 ฝีพาย และเรือยอกอง 5 ฝีพาย ซึ่งอำเภอหนองจิกได้รับรางวัลชนะเลิศเรือยาวไฟเบอร์ 5 ฝีพาย และรองชนะเลิศอันดับ 1 เรือยอกอง 5 ฝีพาย ถือเป็นที่น่ายินดียิ่งและขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: