ลงนามถวายพระพร

๐๓ เมษายน, ๒๕๕๒

เยาวชนต้นกล้านายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันยาเสพติด (ค่ายเยาวชนต้นกล้า) ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น: