ลงนามถวายพระพร

๓๑ สิงหาคม, ๒๕๕๒

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหา มหาราชินี"เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 อำเภอหนองจิกร่วมด้วยเทศบาลตำบลบ่อทอง และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 1 ล้านตัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ คลองชลประทาน เขตเทศบาลตำบลบ่อทอง โดยนายสามารถ วราดิศัย ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานไม่มีความคิดเห็น: