ลงนามถวายพระพร

๒๗ ตุลาคม, ๒๕๕๒

สืบสานวัฒนธรรมในพื้นที่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 อำเภอหนองจิกได้จัดงานวันอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลวัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น: