ลงนามถวายพระพร

๒๗ ตุลาคม, ๒๕๕๒

โครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"จังหวัดปัตตานี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" โดยให้มีการร้องเพลงชาติไทย ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดปัตตานี อยู่ในลำดับที่ 30 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 ซึ่งอำเภอหนองจิก ได้เข้าร่วมโครงการโดยนำพลังมวลชน อาทิ ชรบ. , อรบ. , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯ และบัณฑิตอาสาฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: