ลงนามถวายพระพร

๒๖ ตุลาคม, ๒๕๕๒

กำลังใจชาวประมงพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2552 อำเภอหนองจิกร่วมกับประมงพื้นบ้านอำเภอหนองจิก ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้าน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น: