ลงนามถวายพระพร

๑๘ พฤษภาคม, ๒๕๕๒

หนองจิกรวมใจรักษาไว้สถาบัน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 น. นายอำเภอหนองจิก หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย"โดยมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น: