ลงนามถวายพระพร

๑๘ พฤษภาคม, ๒๕๕๒

สู่ร่มกาสาวพัสตร์

นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก ร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552 และการบวชศีลจาริณี ในวันที่ 4,25 เมษายน 2552 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันและเป็นการใช้เวลาว่างของคนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นการดำเนินการทางศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: