ลงนามถวายพระพร

๑๘ พฤษภาคม, ๒๕๕๒

ขวัญใจการศึกษาเอกชนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ฯพณฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเดินทางมาเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก เป็นแห่งแรก โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำต่างๆ คณะครู นักเรียนในพื้นที่ได้ร่วมต้อนรับกันเป็นอย่างดี ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น: