ลงนามถวายพระพร

๑๘ พฤษภาคม, ๒๕๕๒

กำลังใจสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สำหรับอำเภอหนองจิก ท่านได้มามอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และพบปะตรวจเยี่ยมกล่มพลังมวลชนของอำเภอหนองจิกในวันที่ 4 เมษายน 2552 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่านด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิกขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: